بافت تاریخی یزد ثبت جهانی شد

0
139

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد گفت: بافت تاریخی یزد با اکثریت آرا در جلسه یونسکو در لهستان خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد داشت: ارتباط مستقیمی با یونسکو برقرار شد و از نتیجه آرای مربوط به ثبت جهانی بافت تاریخی مطلع شدیم.

وی افزود: بافت تاریخی یزد با اکثریت آرا ثبت جهانی شده که با این اتفاق گام بزرگی در راستای توسعه گردشگری در کشور و استان یزد برداشته شده است.

دانش یزدی بیان کرد: تلاشهای بسیاری برای ثبت بافت تاریخی یزد به عنوان یکی از زیباترین و زنده ترین بافتهای تاریخی انجام شد که خوشبختانه به نتیجه رسید.

وی این رویداد مهم فرهنگی را به مردم یزد و دوستداران میراث فرهنگی در سراسر جهان تبریک گفت.

به گزارش مهر، بافت تاریخی یزد با بیش از ۷۰۰ هکتار وسعت، بزرگترین بافت تاریخی جهان است که بخشی از آن با مساحت حدود ۱۱۰ هکتار که متعلق به دوره ایلخانی است، امروز در یونسکو ثبت جهانی شد.