بازگشت مجروحان بدحال فاجعه منا به کشور به همراه تصاویر

0
160

مجروحان بد حال حادثه منا که تحت مراقبت‌های ویژه هستند ، عصر(یکشنبه ۱۲ مهر) همراه با ۱۰ پرستار و با مراقبت‌های ویژه به کشور باز گشتند.

139293_834 139294_407 139295_429 139296_485