بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در لندن

0
118

سفارت جمهوری اسلامی در لندن بعد از حدود ۴ سال تعطیلی امروز با حضور معاون اداری و مالی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی در لندن بعد از حدود ۴ سال تعطیلی امروز با حضور معاون اداری و مالی وزارت خارجه بازگشایی شد.

بر این اساس محمد حسن حبیب الله زاده کاردار ترددی ایران نیز به عنوان کاردار برای این سفارتخانه منصوب شده است.

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس نیز امروز یک شنبه سفارتخانه این کشور در تهران را بازگشایی کرد.