بازگرداندن زندانی سیاسی علی معزی پس از ۵۰ روزسلول انفرادی

0
86

بنابه گزارشات رسیده  زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی پس از ۵۰ روز بازجویی ، تهدید ، توهین و رفتارهای غیر انسانی و پرونده سازی جدید علیه وی  به زندان مرکزی کرج بازگردانده شد.

روز یکشنبه ۳ اسفند ماه زندانی سیاسی علی معزی پس ازتحمل ۵۰ روز  سلول انفرادی ، بازجوییهای مستمر، شکنجه های جسمی و روحی ، با پرونده سازی جدید از سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد به زندان مرکزی کرج بازگردانده شد.

زندانی سیاسی علی معزی چندین بار توسط بازجویان وزارت اطلاعات که بصورت تیم های ۲ و ۳ نفره بودند بازجویی شده و هر بار، این بازجویی ها چندین ساعت به طول انجامیده و با برخوردهای وحشیانه ، غیر انسانی و شکنجه های روحی همراه بوده است.

بازجویان وزارت اطلاعات وی را به خاطر بیانیه های محکومیت که  صادر نموده بود مورد بازجویی و اذیت و آزار قرار می دادند.پس از اتمام دوره بازجویی، فردی به نام ابراهیمیان که خود را بازپرس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب کرج معرفی می کرد وارد سلول انفرادی وی شد و زندانی سیاسی علی معزی را مورد بازپرسی قرار داد.

این فرد از آقای معزی خواهان آخرین دفاعیات وی شد. زندانی سیاسی علی معزی گفت برای شخص خودم دفاعی ندارم.  معتقدم که باید آزادی بیان و مطبوعات و بیانیه و تظاهرات و تجمع  و اعتصاب و همچنین آزادی  ادیان و گروهها و احزاب و سازمانها و مذاهب  باشد. اتهام سیاسی و زندانی سیاسی هم نباید داشته باشیم. اگر محکوم کردن حمله به اشرف و کشتار مجاهدین جرم محسوب میشود ما از این جرم استقبال می کنیم.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ نهایتا این فردعلیه زندانی سیاسی علی معزی قرار صادر نمود و در ادامه به ایشان گفت که دیگر هیچ وقت آزاد نخواهی شد.