بازرسی تازه از بند ۸ زندان اوین

0
154

زندانیان بند ۸ عمومی زندان اوین صبح روز جمعه مورد بازرسی قرار گرفتند.

 صبح روز جمعه  مأموران یگان حفاظت زندان اوین با حضور تنی چند از مسئولین، بند هشت عمومی این زندان را که در آن تعدادی از زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز نگهداری می‌شوند مورد بازرسی قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش در این بازرسی تعدادی از تخت‌های زندانیان سیاسی و وسایل شخصی‌شان مورد بازرسی ویژه قرار گرفت اما در این جریان فردی آسیب ندید.

به گزارش مجذوبان نور، گفتنی است رضا انتصاری و مصطفی عبدی که از دراویش گنابادی زندانی در این بند هستند، وسایل شخصی‌شان مورد بازرسی ویژه قرار گرفت.