بازداشت پنج بهایی ساکن تبریز از سوی اداره اطلاعات طی دو روز به اتهامات نامشخص

0
227

یک منبع مطلع گفت پنج شهروند بهایی ساکن تبریز در دو روز ۲۶ و ۲۷ آبان ۹۷ از سوی اداره اطلاعات تبریز به اتهامات نامشخص بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند.  فرزاد بهادری، کامبیز میثاقی و شهریار خداپناه شنبه ۲۶ آبان ماه بازداشت و مونیکا علیزاده و خیرالله بخشی هر دو روز یکشنبه ۲۷ إبان ماه بازداشت شدند.

این منبع مطلع گفت ماموران اداره اطلاعات با داشتن حکم تفتیش و بازداشت در ابتدا به مغازه فرزاد بهادری، کامبیز میثاقی و شهریار خداپناه رفته و پس از تفتیش مغازه به همراه آنها به منازلشان رفته‌اند و پس از تفتیش منزل و جمع آوری وسایل شخصی مانند آلبوم عکس خانوادگی و کامپیوتر آنها را بازداشت کرد‌ه‌اند.

این منبع گفت: «ماموران اداره اطلاعات عنوان اتهامی را به آنها نگفته‌اند فقط حکم بازداشت را نشان داده و گفته‌اند در اداره اطلاعات متوجه اتهام می‌شوند.»

به گفته این منبع فرزاد بهادری و شهریار خدا پناه هر دو مغازه پخش شیشه عینک و کامبیز میثاقی عینک فروشی در تبریز دارد. همچنین کامبیز میثاقی دارای دختری هشت ساله و شهریار خداپناه دارای پسری چهار ساله هستند.

به گفته این منبع مونیکا علیزاده در خیابان و خیرالله بخشی در منزلش از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شده است. این منبع درباره بازداشت مونیکا علیزاده به کمپین گفت: «خانم مونیکا با دوستش قرار داشته، وقتی سر قرار نمی‌رسد دوستش به او زنگ می‌زند و وقتی جوابی نمی‌گیرد به همسر مونیکا تماس می‌گیرد. ساعت‌ها بعد غروب همان روز مونیکا با همسرش تماس می‌گیرد و می‌گوید که در اداره اطلاعات است و حالش خوب است.»

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ به گفته این منبع تاکنون شهریار خداپناه نیز به منزلش تماس گرفته «او فقط در صحبت چند دقیقه‌ای گفته حالش خوب است و در اداره اطلاعات به سر می‌برد اما هیچ اطلاعات دیگری نداریم.»