بازداشت هاى گسترده در شهر حمیدیه و بی خبری مطلق از وضعیت بازداشت شدگان

0
420

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ موج دستگیری ها در شهر حمیدیه واقع در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. با توجه به گذشت چندین روز از دستگیری ها اما تا کنون نیروهای اطلاعاتی حاضر به جوابگوی خانواده ها نیستند.
طبق گزارش دریافتی از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در روزهای اخیر نیروهای اطلاعاتی برای إیجاد رعب و وحشت در میان فعالین عرب و جهت ایجاد فشار و امنیتی کردن منطقه و شهرهای مختلف و بخصوص شهر حمیدیه اقدام به اینگونه بازداشت های خودسرانه تحت عناوین مختلف کرده اند.

شاهدان می گویند” در روزهای پیش شاهد دستگیری ده ها نفر در حمیدیه بودیم و تا کنون خانواده ها از سرنوشت فرزندانشان بی اطلاع هستند.

براساس گزارش چند تن از فعالان حقوق بشری اهوازی، نیروهای امنیتی دست کم ١۵ شهروند را در شهر حمیدیه، واقع در ٢۵ کیلومتری غرب اهواز، مرکز استان خوزستان، تاکنون دستگیر کرده اند.

١-قیس عبیداوی فرزند شاکر ، ٢۵ساله

٢-محمد نیسی فرزند نبی ٢۵ ساله

۳-عادل نیسی فرزند نبی ٣٠ ساله

۴-حمود عبیداوی فرزند شاکر ٢٠ ساله

۵-سعید نیسی فرزند نبی ٢٨ ساله

۶ـ مهدی صیاحی فرزند عباس زایر٢٣ساله

۷- حاتم عبیات فرزند اجلاو ٣۵ساله

۸- حکیم زابی فرزند حجی یوسف ٢۵ساله

۹-هادی عبیداوی فرزند شاکر ٣١ ساله

۱۰-سالم عطشانی فرزند کاظم ٣٧ساله

۱۱-یوسف صیاحی فرزند عباس زایر٣۴ ساله

۱۲-علی حیدری ٣٧ ساله ساکن الشبیشه

۱۳-محمد حلفی فرزند یبار ٢۴ ساله

۱۴-عباس عنین پور ٣۴ ساله

از جمله کسانی هستند که تاکنون اسامی آنها برای این فعالان حقوق بشری مشخص شده است. از طرفی دیگر منابع محلى می گویند افراد بازداشت شده همگی از فعالان سیاسی و مذهبی هستند.