بازداشت هاشم خواستار، رئیس کانون صنفی معلمان مشهد

0
142

در پی صدور ابلاغیه ای از جانب اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد برای خانم مالکی فرد همسر مهندس هاشم خواستار مبنی بر معرفی مکفول ظرف مدت بیست روز ،مهندس خواستار به همراه همسرشان امروز صبح ساعت ۹ به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه کردند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ خانم مالکی فرد در تماسی با حقوق معلم گفتند:«پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد،مهندس خواستار خواهان دیدن حکم صادره شدند که با کمال تعجب به ایشان حتی اجازه ی دیدن حکم را ندادند و گفتند که شما محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان جزای نقدی شده اید که آقای خواستار گفتند من این حکم را قبول ندارم و خودم را مقصر نمی دانم.بلافاصله دستور بازداشت آقای خواستار صادر شد و ایشان به بازداشتگاه دادگاه انقلاب رفتند.پس از آن حدود ساعت دو بعد از ظهر به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافتند».

پیشتر مهندس خواستار دو سال زندان بدون مرخصی گذرانده اند و با احتساب ۴۵ روز اضافه بازداشتی که در پی نوشتن نامه های افشاگرانه نسبت به وضعیت بد زندان وکیل آباد -پس از گذراندن دو سال زندان- به آقای خواستار تحمیل کردند گمانه زنی ها بر این است که آن ۴۵ روز اضافی با محاسبه ی روزی بیست هزار تومان آن زمان ، از مبلغ کل جزای نقدی کاسته می شود که الباقی یک میلیون و صد هزار تومان خواهد بود. اکنون که هر روز زندان سی هزار تومان محاسبه می شود، آقای خواستار باید در حدود سی و هفت روز را در زندان وکیل آباد بگذرانند.

خانم مالکی فرد درپیامی تلفنی با این وبلاگ  گفتند:

«همسر من یک معلم صنفی آزاده و عدالتخواه است و گناهی جز نقد مسئولان نسبت به اشتباهاتشان ندارد.امیدوارم روزی در ایران صدای منتقدین شنیده شود و حاکمیت نقد را دشمنی نپندارد زیرا نقد سبب پویایی و تحقق دموکراسی و مردم سالاری در جامعه می گردد».