بازداشت مهدیه گلرو و تهدید زنان معترض به اسید پاشى

0
178

مهدیه گلرو از اعضاى کانون شهروندى زنان که سال ٨٨ دستگیر و ٣٠ ماه را در زندان سپرى کرده بود، صبح امروز پس از یورش ماموران امنیتى به خانه اش بازداشت شد.

مهدیه گلرو کنشگر کانون شهروندى زنان، یکى از کسانى است که روز ٣٠ مهرماه به همراه جمعى دیگر از فعالان جنبش زنان در مقابل مجلس شوراى اسلامى جمع شدند و تصاویر آنان در رسانه ها منعکس شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از مرکز حامیان حقوق بشر، افرادى که در این تصاویر دیده مى شدند از جمله مهدیه گلرو، نوشین احمدى خراسانى و نرگس محمدى در دو روز گذشته به طور مستمر تلفنهاى مشکوکى با شماره نامعلوم دریافت کرده اند. امروز ماموران به خانه مهدیه گلرو رفته و پس از به هم ریختن خانه و وارسى اسباب و وسایل شخصى او، وى را به همراه بردند.

علت تجمع فعالان زن در مقابل مجلس در روز ٣٠ مهرماه اعتراض به اتفاق اسیدپاشى به صورت چند زن در اصفهان بود که همزمان با تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس رخ داد. تصویب نهایى این طرح، مستمسکى به دست کسانى خواهد بود که به بهانه حجاب زنان، آنان را مورد تهدید یا حمله فیزیکى قرار بدهند. اسیدپاشى به صورت زنان به همین بهانه مبارزه با بدحجابى صورت گرفته است.

لازم به ذکر است؛ مهدیه گلرو یکبار در ١١ آذر ۱۳٨٨ بازداشت و بار دوم بسال ۱۳٨٩ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.