بازجویی چندین ساعته و شکنجه جسمی و روحی آقای کاظمینی بروجردی توسط بازجویان اطلاعات ولی فقیه..

0
164

بر اساس گزارش های رسیده، دوشنبه شب مورخ 17 تیرماه 1392، ماموران اطلاعات ویژه روحانیت ،آقای سید حسین کاظمینی بروجردی را به اتاق بازجویی برده و مجددا تحت شکنجه های روحی و جسمی و بازجویی طولانی مدت قرار دادند. در طی این بازجویی که تا صبح به طول انجامید، آقای کاظمینی بروجردی تهدید شد که در صورت کوتاه نیامدن از مواضع خود و سازش با نظام و عدم انتشار توبه نامه، شکنجه ها و فشارها را افزایش خواهند داد و او را نابود خواهند کرد.

 به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ این زندانی آزادیخواه و مبارز همچنان بر مخالفت آشکار خود با حکومت دینی و دفاع از دموکراسی و صلح اصرار می ورزد و علیرغم گذشت 7 سال حبس توام با رنج و شکنجه و سوء قصد، حاضر به سازش با حکومت ولی فقیه نشده است. در تماسی که بعد از این بازجویی با خانواده خود داشته اند تصریح کرده اند که هرگز ذره ای سازش و پشیمانی از من نخواهید دید و من خود را مهیای مرگ کرده ام.

این در حالیست که آقای کاظمینی بروجردی همچنان با ارسال بیانیه و مکاتبه از داخل زندان به مبارزه با استبداد حاکم ادامه می دهد. ایشان آخرین بار در تاریخ اول خرداد 1392 به دلیل انتشار نامه ای در رابطه با تحریم انتخابات رژیم، به سلول انفرادی منتقل شده و تحت شکنجه قرار گرفتند که منجر به تشدید بیماری قلبی و تنفسی ایشان گردید. در حال حاضر وضعیت جسمی ایشان بحرانی است و باید هر چه سریعتربه بیمارستان مجهز در خارج از زندان انتقال یابد، درحالی که مسئولین زندان از هرگونه درمان ایشان و یا مرخصی درمانی ممانعت میکنند. آنها حتی رسیدگی پزشکی و رساندن دارو به ایشان را منوط به نوشتن توبه نامه کرده اند.

بازجویی چندین ساعته، شکنجه های جسمی و روحی و عدم درمان این روحانی آزادیخواه زندانی که در شرایط حاد جسمی می باشد و او را بسوی زجرکش کردن سوق میدهد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای آزادی بدون قید و شرط وی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۰ تیر۹۲ برابر با ۱۱ ژولای۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل