بازجویی مجدد و شکنجه جسمی و روحی روحانی زندانی اهل سنت برای گرفتن اعترافات تلویزیونی جدید

0
108

بنابه گزارشات رسیده بازجویان وزارت اطلاعات ،مولوی نقش بندی امام جمعه راسک ،فرزندش و کسانی را که همراه او دستگیر کرده اند مورد بازجویی مجدد و شکنجه های غیر انسانی برای اعترافات تلویزیونی جدید قرار داده اند.

بنابه گفته شاهدان فشارها علیه روحانی زندانی اهل سنت مولوی فتحی محمد نقش بندی، فرزندش و آقای ملک محمد آبادیان و اقوامش طی ۳ هفته اخیربصورت غیر قابل تصوری افزایش یافته است .

بازجویان وزارت اطلاعات بازجویی مجدد آنها را بصورت شبانه روزی از سر گرفته اند که با شکنجه های جسمی و روحی شدید همراه است. زندانیانی که اخیرا از سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده اند و در مواردی برای لحظاتی آنها را دیده اند و یا با آنها صحبت کرده اند شاهد زخمها و کبودیها بر نقاط مختلف بدنشان بوده اند.

بازجویان وزارت اطلاعات اخیرا به منظور بازسازی صحنه هایی که به دروغ و به منظور پرونده سازی و صدور احکام سنگین در دادگاه انقلاب به این روحانی و همراهانش نسبت داده اند آنها را به روستای محل سکونت مولوی نقش بندی برده اند تا با ساختن مستند تلویزیونی علیه آنها پرونده سازی کنند.

مولوی فتحی محمد نقش بندی امام جمعه اهل سنت در شهر راسک و فرزندش ، آقای ملک محمد آبادیان و فرزندش و اقوامش قرار است بزودی در دادگاه انقلاب زاهدان محاکمه شوند و بازجویان به زندانیان عقیدتی فوق گفته اند که اینبار باید تمامی مواردی را که زیر شکنجه به آن اعتراف کرده اند در داگاه بیان کنند در غیر اینصورت در زیر شکنجه به قتل رسانده خواهند شد و هم خانواده های آنها در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

امام جمعه راسک و افرادی که همراه او دستگیر شده اند متهم به قتل فردی به نام مصطفی جنگی زهی فرمانده بسیج راسک شده اند.

لازم به یادآوری است که مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل تسنن در راسک،فرزندش عبدالغفار نقشبندی و همراهانش ملک محمد آبادیان،عبدالله آبادیان،هادی آبادیان، جابر آبادیان،فواد آبادیان، نظام ملازاده، محمد رئیسی ، حمیدملازاده گل محمدبلیده ای از سال ۱۳۹۰ تا به حال در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان زندانی هستند و بصورت دائم تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روحی بازجویان قرار دارند.

وزارت اطلاعات سالیان است که اتهامات واهی را علیه مخالفین صلح جو و آزادیخواه خود بکار می برد کما اینکه در گذشته برای توجیه اعدام ها و سرکوبهای خونین مردم در کردستان، بلوچستان و سایر نقاط ایران اتهام تجزیه طلبی را بکار می برد اما پس از پی بردن مردم به این اتهامات دروغین، برای مشروعیت بخشیدن به دستگیریها،شکنجه ها و اعدام ها در حال حاضر شیوه جدید دروغ پردازی علیه اهل سنت را آغاز کرده است و برای مشروعیت بخشیدن به این اعمال غیر انسانی اتهاماتی مانند عضویت در القاعده،وهابی بودن،سلفی و غیره را به آنها نسبت می دهد.

آخوند علی خامنه ای سیاست اعدام ، سرکوب خونین مردن ایران و ترورهای خارج از کشور را برای ایجاد فضای رعب و وحشت علیه مردم ایران و بخصوص ادیان و مذاهب و اقوام مختلف ایرانی بکار می برد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ این سیاست ضدبشری توسط آخوند صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوه قضاییه ،آخوند محمود علوی وزیر منصوب وی در وزارت اطلاعات که مسئول یورش به منازل مردم، دستگیری ، شکنجه جسمی و روحی و گرفتن اعترافات تلویزیونی است ،قاسم سلیمانی فرمانده سپاه تروریستی قدس و آخوند روحانی که طی سالیان متمادی یا رئیس شورای امنیت آخوندها و یا نماینده خامنه ای در این شورا بوده است و اعترافات قالیباف و سعید جلیلی مبنی بر صدور دستور سوکوب دانشجویان و مردم گواه آن است، صورت می گیرد .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نگهداری نزدیک به ۲ سال امام جمعه اهل سنت راسک همراه با فرزند و همراهانش در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان، بازجویی مجدد و شبانه روزی توام با شکنجه های جسمی و روحی بازجویان علیه آنها به منظور گرفتن اعترفات تلویزیونی به شیوه صحنه سازی و وادار کردن آنها به اعترافات تلویزیونی علیه خودشان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر کمیسیون ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت آخوندها در ایران تحت رهبری آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آنها به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۴ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳