بازجویی غیرقانونی یک درویش در محل کار

0
143

آقای حسن احمدی از دراویش گنابادی استان هرمزگان روز گذشته در محل کارش مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گرفت.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، در پی افزایش احضارهای تلفنی و پیامکی و برخوردهای امنیتی پس از تجعات اعتراضی دراویش گنابادی، روز گذشته آقای حسن احمدی از دراویش ساکن میناب واقع در استان هرمزگان از سوی ماموران لباس شخصی در دفتر کارش مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گرفت.

این درویش گنابادی عنوان کرد که حضور ماموران اطلاعات در دفتر کار وی ناشی از امتناع وی از رفتن به دفتر وزارت اطلاعات از طریق احضار‌های تلفنی صورت گرفته طی چند روز گذشته است.

این درویش گنابادی افزود که: «روز گذشته چند نفر لباس شخصی که ابتدا خود را مامور اماکن معرفی کردند، با خارج کردن سایر همکارانم از دفتر کار شروع به طرح سوالات مختلف کردند. اکثر سوالات پیرامون تجمعات هفته گذشته دراویش و پرس و جو از سایر دراویش شرکت کننده در این تجمعات بود و چگونگی اطلاع رسانی بود»

مجذوبان پیش از این نیز گزارش داده بود که در طی روزهای گذشته قریب به ۱۰ تن دیگر از دراویش بندرعباس، رودسر نیز پیامکی با مضمون احضار به نهادهای امنیتی دریافت کردند.

افزایش احضار‌ها و برخوردهای امنیتی با دراویش ناشی از برگزاری تجمعات اعتراضی آن‌ها طی هفته‌های اخیر بوده است که با خواسته برداشته شدن نگاه امنیتی بر دراویش و رسیدگی به خواسته‌های دراویش زندانی صورت گرفته است.