بازجویان وزارت اطلاعات یکی دیگر از خادمین کلیسای کرج را به اتاق ۴۴ احضار کردند

0
123

بنابه گزارشات رسیده  احضار یکی دیگر از خادمین کلیسای کرج توسط بازجویان وزارت اطلاعات به اتاق ۴۴ جهت بازجویی و پرونده سازی علیه وی.

روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه حوالی ساعت ۱۳:۴۵ یکی از بازجویان وزارت اطلاعات تلفنی با آقای رضا ربانی معروف به سیلاس از خادمین کلیسای کرج تماس گرفته و از وی خواسته است که روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت ۰۹:۰۰ صبح در اتاق ۴۴ مستقر در دادسرای کرج حاضر شود.

این اتاق در دست بازجویان اداره اطلاعات کرج می باشد و فریبکارانه آن را در دادسرای کرج مستقر کرده اند تا تحت پوشش دادسرا هوطنان مسیحی و فعالین دیگر را بازجویی و پرونده سازی نمایند.

آقای رضا ربانی معروف به سیلاس از خادمین کلیسای کرج می باشد که در آستانه کریسمس، منزل وی ، کشیش زندانی بهنام ایرانی و ۲ تن دیگر از خادمان کلیسا مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت. بازجویان وزارت اطلاعات وسایل شخصی آنها را جمع آوری و با خود بردند.

در حین بازرسی منازل، خانواده وحتی فرزندان خردسال آنها را مورد تهدید و خشونتهای غیر انسانی قرار دادند .بازجویان وزارت اطلاعات مکررا بر این نکته تاکید می کردند که آنها را به اداره اطلاعات احضار خواهند کرد. او از سال ۱۳۸۵ تا به حال بارها به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

فردی که دستور یورش به منازل هموطنان مسیحی و دستگیری آنها را صادر می کند و در سلولهای انفرادی آنها را مورد شکنجه قرار می دهد ، احکام ضدبشری را بر علیه آنها تعیین و در زندان مانع درمان آنها می شود و شرایط غیر انسانی را علیه هموطنان مسیحی بکار می برد فرهادی نام دارد.

این فرد مسئول اقلیتهای دینی در استان البرز می باشد واقدامات سرکوبگرانه علیه هموطنان مسیحی، بهایی، دراویش و سایرین را در این استان بکار می برد .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار یکی دیگر از خادمین کلیسای کرج به اتاق ۴۴ وابسته به وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از رهبران مسیحی جهان و سازمانهای حقوق بشری خواستار محکوم کردن این اعمال ضدبشری رژیم ولی فقیه علیه رهبران و هموطنان مسیحی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۹بهمن ۹۲ برابر با ۱۸ فوریه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل