بازجویان وزارت اطلاعات کشیش بهنام ایرانی را به نقطه نامعلومی منتقل کردند

0
135

روز یکشنبه  ۱۸ خرداد ماه زندانی عقیدتی کشیش بهنام ایرانی حوالی ساعت ۰۹:۰۰ از بند عمومی خارج و به نقطه ای نامعلومی منتقل شد .

گزارشها حاکی از آن است که او توسط بازجویان وزارت اطلاعات به نقطه نامعلومی منتقل شده است. خطر جدی وجود دارد که توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه جسمی  و روحی  و اذیت و آزار قرار گیرد.

کشیش بهنام ایرانی بیش از ۳ سال و ۳ ماه است که در زندان بسر می برد. او از شرایط حاد جسمی رنج می برد ولی تا به حال بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان جدی این زندانی عقیدتی هستند. کشیش بهنام ایرانی به صرف اعتقاد به مسیحیت  در زندان می باشد و علیرغم محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی،  دائما مورد اذیت و آزار  بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال کشیش بهنام ایرانی  به نقطه ای نامعلوم توسط بازجویان وزارت اطلاعات که خطر شکنجه جسمی و روحی وی را تهدید می کند  محکوم کرده و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای آزادی بی قید و شرط این زندانی  عقیدتی است.

  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۸بهمن ۹۲ برابر با ۸ ژون ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل