بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان زندانی سیاسی دهه ۶۰ صدیقه مرادی هستند

0
156

زندانی سیاسی دهه ۶۰ صدیقه مرادی چندین ماه است که از آرتروز گردن رنج می برد و از ۳ ماه پیش دردهای طاقت فرسای ناشی از آرتروز گردن به یکی از دستهای او سرایت نموده است و به حدی حاد می باشد که قادر به حرکت دست خویش نیست و به گردنش آویزان نموده است.

از طرفی دیگر چشمان او دچار آب مراورید شده است و بینایی وی مختل شده است . زندانی سیاسی صدیقه مرادی در اثر ضربات بازجویان وزارت اطلاعات به سر وی دچار آب مروارید شده است.

خانواده این زندانی سیاسی بارها به دادستانی تهران مراجعه و خواهان درمان وی شده اند و حتی خود حاضر به پرداخت هزینه درمان وی هستند اما فردی به نام علوی سر بازجوی وزارت اطلاعات و دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی که از جنایتکاران علیه بشریت است و نام وی در لیست ناقضین حقوق بشر می باشد مانع درمان وی هستند و بیماری وی را به عنوان ابزاری جهت اذیت و آزار علیه وی بکار می برند.

زندانی سیاسی دهه ۶۰ صدیقه مرادی ۵۴ ساله است .آخرین بار در اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید و به مدت ۷ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.فردی با نام مستعار علوی سر بازجوی وزارت اطلاعات و از شکنجه گران بند ۲۰۹ زندان اوین با پرونده سازی واهی ، وی را در یکی از شعب دادگاه انقلاب محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم نمود.زندانی سیاسی صدیقه مرادی ۲ بار در دهه ۶۰ به دلیل عقایدش زندانی شده بود بار اول ازسال ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۱ بار دوم از سالهای ۶۱ الی ۶۴ بود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران عدم درمان این زندانی سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات که در شرایط حاد جسمی بسر می برد را محکوم می کند و از کمیسرعاللی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به شکنجه زندانیان در زندانهای رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۹ آبان۱۳۹۳ برابر با۳۱ اکتبر ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل