بازتاب قیام مردم ایران در روزنامه‌های آلمان

0
179

روزنامه تاگس اشپیگل آلمان، در واکنش به شرایط کنونی قیام مردم ایران، وضعیت را این‌گونه توصیف کرد: یک سرزمین روی وضعیت اعتراض.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشته است: ایرانیان تشنه، آب می‌خواهند، اما گلوله می‌گیرند، ایران از مشکلات اقتصادی، کرونا و کمبود برق رنج می برد و به جای حل مشکلات، مجلس راه‌حل را در حذف اینترنت دیده است.