بادهای ابرتوفانی ونوس قوی‌تر شدند.

0
176
بادهای ونوسی در تصویر رنگی از این سیاره

سرعت بادهایی با نیروی توفانی ونوس در حال افزایش است و دانشمندان هنوز دلیل این امر را نمی‌دانند.

به گزارش ایسنا، مشاهدات مدارگرد Venus Express اروپا نشان می‌دهد سرعت متوسط بادهای موجود بر فراز ابرهای ونوس بین سال‌های 2006 تا 2012 از 300 کیلومتر در ساعت به 400 کیلومتر در ساعت رسیده است.

به گفته ایگور خاتونسف از «موسسه تحقیقات فضایی» مسکو، چنین تنوع بزرگی پیش از این تاریخ هرگز روی ونوس مشاهده نشده بود.

بادهای عجیب سیاره ونوس (که خواهر زمین است)، دیرزمانی است علاقه محققان را به خود جلب کرده است.

ونوس دارای جوی فوق چرخشی است که هر چهار روز زمینی یک بار به دور این سیاره می‌چرخد.

مقامات آژانس فضایی اروپا بادهای قوی ونوسی را پدیده‌ “نیروی ابر توفانی” نام نهادند.

خاتونسف و همکارانش سرعت این بادها را با مطالعه تصاویر گرفته‌شده از Venus Express بین 50 درجه عرض‌ جغرافیای شمالی و جنوبی، تعیین کردند.

آن‌ها حرکت ده‌ها هزار مشخصه ابر واقع در 70 کیلومتری بالای سطح این سیاره را رهگیری کردند.

جزئیات مطالعه این تیم علمی در Icarus منتشر می‌شود.

همچنین یک تیم ژاپنی در مطالعه‌ای جداگانه و تکمیلی، حرکات این ابرها را با استفاده از داده‌های Venus Express رهگیری کردند.

جزئیات مطالعه آن‌ها نیز در Journal of Geophysical Research منتشر می‌شود.

تصاویر ارسالی مدارگرد Venus Express
تصاویر ارسالی مدارگرد Venus Express

تحلیل این دانشمندان از حرکات ابرها در ارتفاعات پایین نیم‌کره جنوبی ونوس نشان داد که طی شش سال مطالعه، سرعت بادها در طول 255 روز زمینی بالغ بر 70 کیلومتر در ساعت تغییر کرده است.

هر دوی این مطالعه‌ها همچنین تغییرات مکرر را در جو ونوس شناسایی کرده‌اند که به نظر می‌رسد با دوره چرخشی سیاره، زمان محلی روز و ارتفاع خورشید بر بالای افق مرتبط است.

این تیم‌ها تغییرات قابل توجه و تعجب‌برانگیزی را در سرعت باد، گاه در کمتر از 24 ساعت، مشاهده کردند.

گاهی اوقات 3.9 روز طول کشید تا ابرها به دور زمین بچرخند، در حالی که در اوقات دیگر این سفر 5.3 روز زمان برد.