بادامچیان: رضا شاه هم اصلاح‌طلب بود

0
250

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با آنا:
اصلاحات از زمان مشروطه آقای ملکم خان، آقای فتحعلی آخوندزاده و امثال آنها مطرح شد که مقابل دین باشد. می‌خواستند اصلاح کنند که در جامعه دین نباشد.

رضاشاه هم می‌گفت که می‌خواهم اصلاحات کنم. می‌گفت ما اصلاحات همایونی می‌کنیم. حالا هم اینها (اشاره به کرباسچی است که در مهمانی افطاری روحانی خواستار رفع حصر موسوی و کروبی شده بود) می‌گویند اصلاحات. حالا آنها اول بگویند که می‌خواهند چه چیزی را اصلاح کنند؟ اصلاح اباعبدالله است؟ روزنامه ایران این را چاپ کرد و سخنران‌ها هم معلوم بودند. جلسه خصوصی نبود. ریاست‌جمهوری به احزاب افطاری می‌داد. اگر جلسه خصوصی بود که حرفی نبود هر کسی می‌توانست حرفش را بزند.