باج خواهی ماموران وزارت اطلاعات در ازای تحویل جسد یکی از زندانیان

0
206

روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه بازاری زندانی رضا حسین علیزاده بازرگان بدلیل عدم درمان به موقع درگذشت. او ساکن شهر ماکو است و خانواده وی خواهان تحویل گرفتن جسد عزیزشان بودند اما ماموران وزارت اطلاعات تحویل دادن جسد را  منوط به پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیون تومان نمودند.

تلاشهای این خانواده در طی روز چهارشنبه و تا به حال بی نتیجه بوده است. فردی  به نام بهرامی نژاد که نماینده حقوقی و بازپرس اداره اطلاعات بندر عباس می باشد،  خانواده وی را تحت فشار قرار داده است که  باید مبلغ مورد نظر را به آنها بدهند در غیر اینصورت جسد به خانواده تحویل داده نخواهد شد.

وضعیت جسمی بازاری زندانی رضا حسین علیزاده بازرگان در زندان وخیم بود اما ماموران وزارت اطلاعات مانع انتقال وی به بیمارستان  و درمان او بودند تا اینکه وی روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه به دنبال سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد. اما به گفته پزشکان دیر به بیمارستان منتقل شده است و  پزشکان قادر به درمان وی نبودند.

زندانی رضا حسین علیزاده بازرگان بطور قانونی پوشاک وارد کشورکرده بود و تمامی عوارض و گمرکی آن را هنگام ترخیص در گمرگ بندرعباس پرداخت نموده  و با اوراق ترخیص پوشاک از گمرک ، به مقصد تهران عازم بود اما توسط اطلاعات سپاه پاسداران  دستگیر و به شعبه ۳ بازپرسی کاخ سفید بندرعباس منتقل می گردد و توسط فردی به نام بهرامی نژاد بازپرس شعبه ۳ که از عوامل اطلاعات سپاه می باشد به ۲ ماه بازداشت موقت محکوم  و به زندان بندرعباس منتقل می شود.

در حال حاضر نزدیک به ۲۰ نفر که کالا از خارج از کشوربطور قانونی  وارد  نموده اند و مدارک ترخیص کالا از گمرک بندرعباس را دارند در بازداشت موقت بسر می برند و بازپرس شعبه ۳  بهرامی نژاد آنان را به اتهام قاچاق و جرایم سازمان یافته بلاتکلیف در زندان نگه داشته است.

شرایط زندان بندرعباس غیر انسانی است و زندانیان تا زمانیکه در آستانه مرگ قرار نگیرند به بیمارستان منتقل نمی شوند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اطلاعات سپاه پاسداران که اسکله های خصوصی برای قاچاق گسترده کالا را در دست دارد  برای رد گم کردن اقدام به بازداشت افرادی می کند که با وارد کردن قانونی کالا به کشورامرار معاش می کنند  و علیرغم داشتن برگه های ترخیص کالا از گمرگ آنها را تحت عنوان قاچاقچی  و جرایم سازمان یافته دستگیر و در حالت بلاتکلیفی  در زندان نگه می دارد.