اینستاگرام تاربرگ خمینی را حذف نمود

0
163

حساب کاربری خمینی در فضای مجازی توسط اینستاگرام حذف شد.

اینستاگرام از طریق ایمیل اعلام کرده که این حساب را حذف و همه‌ی حدود پانصد عکس‌ و نوشته‌ و صدهزار دنبال‌کننده این حساب نیز، همگی به کلی پاک کرده است. مکاتبات صورت گرفته با اینستاگرام نیز نتوانست باعث جلوگیری از این اقدام تعجب آور و تامل برانگیز شود.

مدیریت اینستاگرام در پاسخ به علّت چنین کاری بیان داشت: به لحاظ محتوای خشونت آمیز چنین امری صورت گفته است.

در بخشی از این متن آمده است: یکی از دلایل اصلی ما، تهدید و آزار رساندن حساب کاربری موردنظر به دیگران و حمایت از گروه‌های خشن است.