اینجا خرمشهر است، نه خرمشهر ۱۳۶۱ ! بلکه خرمشهر ۱۳۹۴ !

0
187

اینجا خرمشهر است، نه خرمشهر 1361 ! بلکه خرمشهر 1394 ! یعنی 33 سال بعد از «فتح»! همان خرمشهری که «آزاد» شد، اما گویا «جنگ» همچنان در این شهر تداوم دارد، شهروندانش همچنان در حال دفاعند! «خرم شهری» که گویا ، «خرم» این «شهر»، سالهاست گم شده!

به گزارش رسانه های درون مرزی ؛ تصاویر زیر خود گویای عمق فاجعه است! هیچ تفصیل و تفسیری و شرحی نیز نمی طلبد: