اینجا ایران است؛ اعدامی دیگر در زندان لاکان شهرستان رشت

0
129

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از درون کشور؛ امروز صبح یکشنبه ۱۱ـ۸ـ۹۲ یک تن بر طناب دار جان داد.

رضا حبیبی گوهری زندانی متهم به قتل عمد محکوم به قصاص نفس بامداد امروز بر بالای چوبه دار جان داد.

این محکوم به قصاص پنجشنبه ۸ـ۸ـ۹۲ به سلول انفرادی برده شد،شنبه ۱۰ـ۸ـ۹۲ آخرین ملاقات را با خانواده خود نمود و در بامداد یکشنبه ۱۱ـ۸ـ۹۲ بر چوبه دار جان باخت.

نام:رضا حبیبی گوهری

سن:۴۰سال

اتهام: قتل عمد

محکوم به: قصاص نفس

تحمل حبس تا اجرای حکم:۸ سال

امروز پس از اجرای حکم اعدام زندانی محکوم به قصاص جشنی از سوی ریاست زندان شهرستان رشت برپا شد.

جشنی که ریاست زندان از روزهای قبل سازماندهی و بلیط فروشی آن را در زندان لاکان انجام داده بود.

اینجا ایران است!

سرزمینی که مردمانش با اعدام هموطن پایکوبی میکنند و با مرگ متجاوزان به وطن دسته های عزا به راه می اندازند.