ایران در رتبه هفتم جهان در آزار و اذیت مسیحیان

0
200

ایران در رتبه هفتم لیست کشورهایی قرار گرفته که در آن مسیحیان با آزار و اذیت افراطی روبرو می شوند. کره شمالی برای سیزدهمین سال پیاپی در راس این فهرست جای دارد و سومالی، عراق، سوریه، افغانستان و سودان به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

گزارش سال ۲۰۱۵ مؤسسه «درهای باز» (Open Doors) نشان می دهد که خاورمیانه همچنان شاهد شدیدترین خشونت ها علیه مسیحیان  بوده است. جنگ در عراق و سوریه بر میزان این خشونت ها افزوده است .مسیحیان آفریقا نیز شاهد بیشترین میزان خشونت بوده اند .

مؤسسه «درهای باز» یک نهاد مذهبی غیرانتفاعی است، که فعالیت آن بر خدمت به مسیحیان تحت آزار و اذیت  متمرکز بوده و در مورد بیش از ۶۰ کشور جهان تحقیق می کند.

به گزارش صدای آمریکا، گزارش اخیر این سازمان می گوید که در سال گذشته میلادی حدود ۱۰۰ میلیون مسیحی در سراسر جهان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند . موضوعی که باعث شده مسیحیان تبدیل به یکی از گروه های مذهبی شوند که تحت بیشترین آزار و اذیت در جهان قرار گرفته اند .

افراط گرایی اسلامی دلیل اصلی آزار و اذیت مسیحیان در ۴۰ کشور از ۵۰ کشوری است که این سازمان در سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار داده است.

«درهای باز» همچنین می گوید خشونت علیه مسیحیان یکی از بدترین دوره خشونت ها علیه پیروان این آیین در دوران مدرن است و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند خشونتهای بیشتری نیز در راه است.