ایران در رتبه دوم بسته ترین اینترنت جهان

0
342

بر اساس گزارش سایت freedomhouse، ایران و چین بسته‌ترین اینترنت جهان و در زمینۀ آزادی اینترنت، ایران بعد از چین در رتبه دوم قرار می‌گیرد.