ایران بی سر و صدا شاهد ظهور طالبان در مرز شرقی خود است

0
257

المانیتور در گزارش تازه خود نوشت: با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، ایران آرامش محتاطانه ای را اتخاذ کرده و با احتیاط مراقب ظهور طالبان در مرز شرقی خود است.

گروه تروریستی که در گذشته دوازده دیپلمات ایرانی را کشت و شیعیان هزاره را قتل عام کرد، اکنون کابل پایتخت را تصرف کرده است.

البته ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر، انتخابی جز تماشای قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و احیای امارت اسلامی افغانستان ندارد.

اظهارات مقامات ایرانی نشان میدهد که ایران انتظار چنین سناریویی را از قبل داشته، لذا امیدوار است از تنش با این گروه جلوگیری کند. ابراهیم رئیسی پس از سقوط کابل گفته است با شکست آمریکا اکنون فرصتی برای صلح در افغانستان ایجاد شده است.

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تهدید قریب الوقوع در مرزهای شرقی ایران گزارش نشده است.