ایران ایر با ۹۲ دقیقه تاخیر صدر نشین شد

0
124

بر اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری در شهریور امسال ۲۲۲۷ پرواز ایرلاین‌های داخلی با تاخیر انجام شده که ایران ایر، آسمان و ماهان سه شرکت هواپیمایی بزرگ کشور بیشترین سهم تاخیر از میزان کل تاخیرهای پروازی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران ایر با ۹۲ دقیقه تاخیر برای هر پرواز تاخیردار در صدر فهرست تاخیر پروازی شهریورماه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از میراث فرهنگی، ایران ایر فارغ از این‌که شرکت هواپیمایی ملی ایران است به علت تحریم‌هایی که این شرکت سالها متحمل شده شرایط سختی را می‌گذراند از آن جمله که روز به روز بر میزان تاخیراتش افزوده شده و ناخواسته درگیر سوانحی چون از کارافتادن قطعات هواپیماهایش می‌شود.

در شهریور ماه امسال ۴۹۹۴ پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی انجام که ۲۲۲۷ پرواز با تاخیر ۱۶۷ هزار و ۷۹۱ دقیقه‌ای‌انجام شده است. میزان کل تاخیر پروازی در مردادماه امسال ۱۹۶ هزار و ۳۶۴ دقیقه بود که در شهریور ماه با حدود رشد منفی ۱۴ درصدی به ۱۶۸ هزار و ۷۹۱ دقیقه رسید.

در میان ایرلاین‌ها، سهم تاخیر هواپیمایی ایران‌ایر، آسمان و ماهان از میزان کل تاخیر پروازی به ترتیب ۲۳، ۱۶ و ۱۵ بوده است. در شهریور ماه امسال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۷۷۷ پرواز انجام داده که ۴۱۹ پرواز با تاخیر مجموع ۳۸ هزار و ۶۴۴ دقیقه‌ای انجام شده است.

تعداد پروازهای ماهان در مدت مذکور ۸۵۰ بوده که ۴۱۶ پرواز با تاخیر ۲۵۰ هزار و ۳۹ دقیقه‌ای انجام شده است. تعداد کل پرواز آسمان نیز در شهریور ماه امسال ۸۱۷ پرواز بوده که تعداد پروازهای تاخیر این ایرلاین ۳۳۴ پرواز بوده است.

بر اساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در ستون سهم تاخیر هر شرکت از میزان کل پروازها ماهان با ۱۷، آسمان با ۱۶ و ایران‌ایر نیز با ۱۶ قرار دارند.

درصد پرواز تاخیردار نسبت به کل پروازها ۴۵ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیردار ۷۶ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز ۳۴ دقیقه بوده است. درصد پرواز تاخیردار نسبت به کل پروازها در مردادماه ۵۲ درصد، میانگین تاخیر هر پرواز تاخیر دار ۸۰ دقیقه و میانگین تاخیر هر پرواز ۴۱ دقیقه بوده است.

در بین شرکت‌های هواپیمایی، ایران ایر با ۹۲ دقیقه تاخیر برای هر پرواز تاخیردار در صدر فهرست تاخیر پروازی شهریورماه قرار دارد، پس از این ایرلاین، هواپیمایی کاسپین با میانگین تاخیر ۹۱ دقیقه‌ای، ایرتور با ۸۸ دقیقه، آسمان با ۸۰ دقیقه در رده‌های بعدی قرار دارند.

بررسی تعداد پرواز انجام شده حاکی از آن است که ماهان در مجموع با ۸۵۰ پرواز، بیشترین تعداد پرواز را در بین ۱۴ ایرلاین داشته (فعالیت هواپیمایی سپاهان ر به دلیل سقوط آنتونوف ۱۴۰ در مردادماه متوقف شده است) که ۴۱۶ پرواز این شرکت با تاخیر انجام شده است.

هواپیمایی آسمان نیز ۸۱۷ پرواز در شهریور امسال داشته که از این تعداد ۳۳۴ پرواز با تاخیر انجام شده است. مقدار کل تاخیر پروازی آسمان ۲۶ هزار و ۷۲۱ دقیقه بوده است.ایران‌ایر نیز در شهریور ماه ۷۱۷ پرواز انجام که ۴۱۹ پرواز آن با تاخیر ۳۸ هزار ۶۴۴ انجام شده است.