ایجاد صفهای طولانی در نانوایی های شهر سنندج..

0
180

کم شدن سهمیه آرد نانوای های شهرهای استان کردستان خصوصاً شهر سنندج موجب طولانی شدن صف های مردم در مراکز پخت نان شده است.

تارنمای کردپرس گزارش کرد؛ طی چند هفته گذشته و به ویژه روز های اخیر با کاهش سهمیه آرد شاهد شلوغی و صفهای طولانی در نانوایی ها مواجه گشته اند و این امر در سنندج موجب نارضایتی شهروندان شده و این در حالی است که مسئولان شهرستان و استانی این مشکل را تکذیب کرده اند.!

نان مصرف اصلی سفره های مردم است و هم اکنون نیز با شروع فصل کارهای ساختمانی و فعالیت کارگران و نیز افزایش امور کشاورزی در مناطقی همچون کردستان نیاز به مصرف نان برای این اقشار رو به افزایش است.

یکی از مالکان این نانوای ها در این رابطه گفت: که سهمیه ی آردی که به ما تعلق می گیرد کاهش پیدا کرده و بدین جهت در نانوایی ها هم شاهد ازدحام جمعیت و صف های طولانی برای تهیه نان هستیم.

زندی در این مورد بیان داشت: سهمیه روزانه نانوایی ها در ماه های گذشته 10 کیسه بود و هر کیسه با قیمت 23 هزار تومان به خبازی ها واگذار می شد اما هم اکنون این سهمیه به 6 کیسه و نیم کاهش پیدا کرده و اگر خبازی ها بخواهند بیش از این میزان پخت داشته باشند باید هر کیسه آرد را با قیمت 35 هزار تومان از بازار آزاد تأمین کنند.

دراین رابطه جمال صالحی٬ مدیرکل غله استان کردستان ادعا کرده است: آرد مورد نیاز کردستان کاملاً تامین شده و هیچ گونه مشکل و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.!

پیشتر از این کمبود آرد و نان در اردبیل و خوزستان منجر به اعتراض ساکنان برخی شهرهای این دو استان شده بود.

حال سئوال اینجاست که آیا بحران تازه نان در راه است؟