ایجاد درگیری مذهبی باندهای مافیایی در زندان زاهدان برای بازجویان وزارت اطلاعات

0
517

روز دوشنبه ۹ مرداد ماه  تعدادی از باندهای مافیایی زندان زاهدان در بند ۳ به منظور ایجاد درگیری با زندانیان  سیاسی وارد عمل شدند اما زندانیان سیاسی و بخصوص چند مولوی اهل تسنن که در  بند ۳ زندانی هستند با صبر و شکیبایی  از هر گونه واکنشی خوداری کردند و مسئله فیصله یافت.

اما بعد از مدتی فردی به نام جهان تیغ   افسر نگهبان زندان  و  کوچکی از بازرسی زندان وارد بند ۳  شدند و یکی از زندانیان سیاسی را به بیرون از بند بردند و همزمان نیز  تعدادی از باند مافیایی  زندان را از بند خارج شدند.

هنوز چند متری از بند فاصله نگرفته بودند که باند مافیایی بدستور جهان تیغ و کوچکی  به این  زندانی سیاسی حمله ور شدند و قصد ضرب و شتم وی را داشتند. سایر زندانیان سیاسی  نسبت به این عمل ناجوانمردانه افسر نگهبان و باند مافیای دست به اعتراضات گسترده زدند و مانع ضرب و شتم همبندیشان شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ از طرفی دیگر غلامی از مسئولین اطلاعات زندان به باند مافیایی بند ۳ دستور داده است که به اعتقادات مذهبی زندانیان سیاسی و مولوی های  بند ۳ که از اهل تسنن هستند توهین کنند و از این طریق زمینه یک درگیری مذهبی را در بند ایجاد کنند و نهایتا  دست به سرکوب گسترده  زندانیان  سیاسی بزنند.