اولین نقشه دیجیتالی سه بعدی و فوق واضح مغز انسان ارائه شد..

0
263
نقشه دیجیتالی سه بعدی

دانشمندان آلمانی و اسپانیایی توانسته‌اند اولین مدل دیجیتال سه بعدی وضوح بالا از مغز انسان را عرضه کنند که جزئیات بیشتری نسبت به مدلهای موجود از این عضو انسان را ارائه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، این مدل که «مغز بزرگ»(BigBrain)نام داشته به محققان اجازه می‌دهد تا آناتومی مغز و اجسام کوچکتر از تار موی انسان را با جزئیات میکروسکوپی مشاهده کنند.

این پروژه بطور رایگان برای دانشمندان عصب‌شناس در دسترس قرار خواهد گرفت تا به آنها در پژوهشهایشان کمک کند.

مدل جدید، به دانشمندان در مشاهده ماده خاکستری مغز و درک بهتر از چگونگی ایجاد بیماری‌های عصبی و کمک به تولید راه‌های موثر برای درمان آنها کمک می‌کند.

برای این مدل دانشمندان مغز یک زن مرده ۴۵ ساله را که در موم پارافین محفوظ بود، به ۷۴۰۰ بخش به اندازه نیمی از ضخامت یک تار مو جدا کردند. برای این کار از ابزار خاصی موسوم به میکروتوم استفاده شد.

این بخشها بر روی اسلاید قرار داده شده و سپس برای نمایش جزئیات آناتومی رنگ آمیزی شدند.این اسلایدها مورد اسکن قرار گرفته و با وضوح بالا بر روی یک رایانه آپلود شدند.

تکمیل این مدل ۱۰ سال طول کشیده و از ۸۰ میلیارد نورون تصویر تهیه کرده که اکنون مدل مغز دیجیتالی سه بعدی وضوح بالا را تشکیل داده‌اند.

این مدل در مجله ساینس منتشر شده است.