اولین تماس تلفنی آقای کاظمینی بروجردی پس از هفت ماه ممنوعیت

0
133

روز دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۴ آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت منتقل شد و بعد از ساعتها بازجویی ، مسئولین دادگاه ویژه روحانیت بعد از ۷ ماه، ممنوعیت تماس تلفنی این زندانی عقیدتی با خانواداش را لغو کردند.
بعد از ظهر همان روز ایشان به منزل خود تماس گرفت و با اعضای خانواده اش صحبت نمود. این ممنوعیت طولانی مدت فشار مضاعفی بود براین زندانی ۵۷ ساله که از بیماریهای زیادی رنج می بردو تا کنون از دارو و درمان اساسی محروم بوده است. درحالیکه این زندانی و خانواده اش تحت مراقبتهای شدید امنیتی هستند.

به گزارش بام آزادی، خانواده آقای کاظمینی بروجردی اعلام کرده اند علی رغم آگاهی کامل مسئولین زندان و دادگاه ویژه روحانیت از وخامت وضعیت جسمی این زندانی ، هنوز از دارو و درمان محروم است و ما مصرانه از تمامی نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی دگراندیش و سایرزندانیان هستیم.