اوباما: اجازه داشتن سلاح اتمی به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد

0
185

شصت هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز با سخنان دبیرکل سازمان ملل گشایش یافت.

دبیرکل درسخنرانی خود به اوضاع جهان طی یک سال گذشته، بویژه اوضاع وخیم مردم درسوریه و کشته شدن بیش از یک صدهزارتن ازمردم این کشورهمچنین آواره شدن هفت میلیون تن دیگر اشاره کرد و ازادامه آن ابراز تاسف نمود..

پس از دبیرکل سازمان ملل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی از شورای امنیت خواست تا اوضاع درسوریه را مورد توجه قرارداده و به حکومت این کشورتفهیم نماید که درصورت تخطی از توافق های مربوط به انهدام تسلیحات شیمیائی این کشورباید متحمل پیامدهای ان باشد.

به گزارش خبرنامه از خبرگزاری فرانسه، اوباما گفت : اعتراضات صلح آمیزمردم سوریه با قتل عام و کشتارپاسخ داده شد. رئیس جمهوری آمریکا باردیگرتاکید کرد که شواهد آشکاری دردست داریم که نشان می دهد رژیم سوریه ازسلاح شیمیائی بکاربرده است.

اوباما افزود: ما ازمشارکت همه کشورهائی که بتوانند به جنگ داخلی سوریه پایان دهند استقبال می کنیم.

اوباما دربخش دیگری ازسخنان خود به ایران، برنامه اتمی این کشور، س سخنان حسن روحانی اشاره کرد و گفت تاریخچه روابط ایران وآمریکا از1979 با دشواری همراه بوده است وطبیعتاً نمی توان همه مشکلات فی مابین را یک شبه حل وفصل کرد، ولی به گفته او، اگربتوانیم موضوع هسته ای ایران را حل کنیم پس ازآن می توان گامهای بزرگتری که بر اساس احترام متقابل باشد برداشت.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: من برای رئیس جمهورروحانی نوشتم که ما می خواهیم این مسئله ازطرق مسالمت آمیزحل شود، اما اجازه دست یابی ایران به سلاح هسته ای داده نخواهد شد. اوبامات گفت: ما به دنبال تغیرنظام درایران نیز نیستیم.

، و افزود: ما به حق مردم ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای احترام قائلیم. ولی سخنان مقامات ایران درمورد تعامل پیرامون برنامه هسته ای خود باید با اقداماتی شفاف که راستی آزمائی شدنی است، همراه باشد.

اوباما گفت: باعث دلگرمی است که رئیس جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است رویکردی میانه رو به مسائل داشته باشد، ازاین رو، من ازجان کری خواسته ام با قدرت های اروپائی درجهت یافتن یک راه حل برای مسائل ایران همکاری کند.

اوباما سپس به مسائل مربوط به روند صلح فلسطین اسرائیل پرداخت وگفت ما برای حل مسئله صلح میان اسرائیل و فلسطین مصمم هستیم، اما هیچگاه درموضوع حمایت از اسرائیل و موجودیت آن به عنوان یک کشوریهود مصالحه نخواهیم کرد.

باراک اوباما تصریح کرد که : پیشرفت واقعی درزمینه مسائل ایران، اسرائیل و فلسطین تاثیرعمیق ومثبتی برکل منطقه خواهد داشت.