اوباما، طرح نظارت کنگره بر توافق نهایی هسته‌ای با ایران را امضا کرد

0
140

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، طرح نظارت کنگره آمریکا بر توافق نهایی احتمالی با ایران را امضا کرد. با قانونی شدن این طرح، کنگره آمریکا میتواند تا در یک مهلت ٣٠ روزه پس از توافق جامع و نهایی هسته ای با ایران، متن این توافق را مورد بازبینی قرار داده و در صورت لزوم نسبت به تصویب و یا رد آن اعلام نظر کند.
با امضای این طرح، در صورت توافق نهایی اتمی با ایران، رئیس جمهوری آمریکا برای لغو تحریم ها ملزم به رعایت مهلت ٣٠ روزه کنگره آمریکا برای بازبینی مفاد و متن این توافق خواهد بود؛ بدین ترتیب، حتی در صورت تنفیذ توافق نهایی هسته ای با ایران، آغاز لغو تحریم ها علیه ایران به مدت ٣٠ روز به عهده تأخیر خواهد افتاد.

امضای این طرح، در عمل توانایی رئیس‌جمهوری آمریکا در عملی کردن سیاست هایش در قبال برنامه هسته ای ایران را مشروط می کند. کنگره آمریکا می‌تواند در صورتی که صلاح ببیند این توافق را رد کند، اقدامی که اوباما احتمالاً آن را وتو خواهد کرد، اما وتوی رئیس جمهوری آمریکا میتواند همراه با دشواری‌هایی برای دولت آمریکا در جهت لغو تحریم‌هایی باشد که پیش تر توسط کنگره آمریکا علیه ایران به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس‌جمهوری آمریکا این طرح را بدون انجام هیچ مراسمی در کاخ سفید امضا کرده است. این طرح پیش تر در مجالس آمریکا یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان این کشورتصویب شده بود و برای قانونی شدن فقط نیاز به امضای رئیس‌جمهور داشت.

یِادآور میشویم که نمایندگان دولت آمریکا همراه با نمایندگان دیگر قدرت های بزرگ جهانی، بریتانیا، فرانسه،‌ چین، روسیه و آلمان، هم اکنون پی‌گیر گفت و گوهای اتمی با ایران هستند. این مذاکرات به هدف رسیدن به یک توافق جامع و نهایی هسته ای با ایران تا پایان ماه ژوئن آینده- یعنی مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی اتمی، پی گیری خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا دیروز برای بار دیگر تکرار کرد که گفت و گوهای هسته ای با ایران میتواند این کشور را از رسیدن به بمب اتمی دور دارد. او تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی یک توافق بد با ایران را قبول نخواهد کرد.

   در این راستا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعدازظهر جمعه به هنگام یک سخنرانی در یک کنیسه در واشنگتن به مناسبت ماه میراث یهودیان آمریکا در برابرمجمع یهودیان “آداس” ضمن دفاع مجدد از رویکرد سیاست های دولت آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران، بر روابط خلل ناپذیر آمریکا و اسرائیل تأکید کرد. اوباما در این باره گفت:

“حمایت من از امنیت اسرائیل تزلزل ناپذیر بوده و همچنان تزلزل ناپذیر خواهد ماند. من هیچگاه توافق بدی را قبول نخواهم کرد. این توافق نام مرا به همراه خواهد داشت، هیچ اشتیاقی برای هرشخصی بالاتر از این نیست که به وعده خود وفا کند و قولی را که داده است تضمین نماید.”