انگشتر نجات ساخته شد

0
275

یک شرکت نوپا در آمریکا انگشتری ساخته که کاربر هنگام خطر می تواند به وسیله آن اطرافیان و دوستان خود را مطلع کند.

 داخل انگشتر شرکت Nimb دکمه ای قرار دارد که به یک اپلیکیشن موبایل متصل است. با فشار این دکمه فرد می تواند درخواست کمک کند.

 ایده ورای ساخت این انگشتر هوشمند بسیار ساده است. انگشتر به وسیله بلوتوث پیام هشدار به فهرستی از پیش تعیین شده از دفتر تلفن فرد، دوستان، اعضای خانواده، افرادی که نزدیک محل ارسال پیام هستند، ارسال می کند.

احتمال فشرده شدن این دکمه به طور اشتباهی نیز بسیار کم است زیرا در تئوری کاربر باید حداقل سه ثانیه دکمه را فشار دهد. همچنین مکان آن طوری تعیین شده که از فشار غیر عمدی به آن جلوگیری می کند.

اما هنگامیکه دکمه فشرده شود، انگشتر به آرامی می لرزد. این امر نشان می دهد علامتی به اپلیکیشن برنامه ارسال شده است. Nimb پس از فعال شدن، مکان شما را به همراه پیامی به تمام شماره تماس های مرتبط به برنامه ارسال می کند.

همچنین کاربر در صورت تمایل می تواند ارسال پیام را در اپلیکیشن لغو کند. برای این کار باید کلمه رمزی را ۳۰ ثانیه پس از فعال شدن پیام هشدار وارد کند.

به گزارش مهر به نقل از تک کرانچ، البته ایده Nimb در اینجا پایان نمی یابد. موسسان آن تصمیم دارند بستر Nimb را خلق کنند و بهترین و سریع ترین گروه عکس العمل را در تمام نقاط دنیا برای کمک به افراد خلق کنند. آنها تصمیم دارند سیستم پیامدهی اضطراری را دگرگون کنند.