انحلال بند زندانیان سیاسی زندان بندر عباس و تبعید زندانیان

0
174

بنابه گزارشات رسیده در یک اقدام سرکوبگرانه زندانبانان ولی فقیه بند زندانیان سیاسی بندرعباس را منحل کردند و ۳ تن از زندانیان سیاسی را به نقاط مختلف تبعید کردند.

روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه در پی یورش وحشیانه گارد زندان به بند زندانیان سیاسی و انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند ۳ در کنار مجرمین عادی به منظور تحت فشار قرار دادن وی همزمان زندانی سیاسی علی مرادی را به زندان میناب تبعید و عبدالخالق انصاری شهردار سابق جزیره ابوموسی را به بند ۱۰ منتقل کردند.

به دستور عباس مرسلپور رئیس زندان مرکزی بندرعباس از شکنجه گران و جنایتکاران علیه بشریت ، بند زندانیان سیاسی را منحل نمودند و حدود ۷۰ نفر از زندانیان عادی بندهای ۱ و ۳ را به بند زندانیان سیاسی منتقل کردند و زندانیان سیاسی که در حال حاضر تعداد آنها ۱۳ نفر می باشند را به ۲ سلول بسیار کوچک منتقل کرده اند و تعدادی از خبرچینان را در این سلولها جای داده اند.

مسئولین زندان بندرعباس فشارها ،اذیت و آزارها و محدودیتهای شدیدی علیه زندانیان سیاسی روا داشته اند و بطور مستمر آنها را مورد تهدید و اذیت و آزار قرار می دهند.این فشارها بدستور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد و زیر نظر عباس مرسلپور رئیس زندان به اجرا در آورده میشود.

فردی به نام حاج محمودی رئیس اطلاعات زندان ، شکنجه گر قصی القلبی که تا به حال شکنجه های وحشیانه وی منجر به قتل چندین زندانی شده است فشارها، تهدیدات و اذیت وآزارها را بر زندانیان سیاسی بکار می برد.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی از روز یکشنبه تا به امروز همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد و شرایط جسمی وی در حال حاد شدن است. او به بند ۳ منتقل شده است و برای ایجاد یک جنگ روانی اقدام به متمرکز کردن دوربینهای زندان بر روی وی در سلولش کرده اند که مبادا زندانیان عادی با وی در تماس قرار گیرند. همچنین در سلول وی تعدادی خبر چین قرار داده اند و باعث اذیت و آزار وی هستند.

زندانی سیاسی هموطن کرد علی مرادی که از روز یکشنبه به زندان میناب منتقل شده است هنوز به بند عمومی انتقال نیافته است و محل نگهداری وی مبهم می باشد.

زندانیان سیاسی توسط حسن مرسلپور رئیس زندان بندر عباس مورد اذیت و آزار و تهدید قرار می گیرند . این جنایتکار علیه بشریت از بستگان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی تروریستی سپاه قدس می باشد.آنها همچنین دائما مورد تهدید و تحت فشارها و اذیت و آزارهای محرم علی براری مسئول اطلاعات زندانهای بندرعباس وبهرام کشتکار می باشد.

چهار سال پیش بدستور آخوند علی خامنه ای به تبعیت از اجداد تاریخی خویش یزید در روز عاشورا در تهران و شهرستانها نیروهای سرکوبگرش مردم را به زیر ماشینها گرفتند، آنها را از پل به پایین انداختند و با گلوله ده ها نفر از مردم ایران را شهید کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ تبعید ،تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و وادار کردن آنها به اعتصاب غذا را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۳ آبان۹۲ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل