انتقال ۴ زندانی زندان مرکزی کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام

0
116

روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۴ زندانی از سالن ۲زندان مرکزی کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند.

اسامی تعدادی از زندانیانی که جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی منتقل شده اند به قرار زیر می باشد:

۱ـ حسین توکلی از سالن ۲ زندان مرکزی کرج

۲ـ اصغر امیری از سالن ۲ زندان مرکزی کرج

۳ـ  امیر معروف به بی دندون از سالن ۲ زندان مرکزی کرج

گزارشها حاکی از آن است که این ۴ زندانی بامداد فردا اعدام خواهند شد

علیرغم اینکه هنوز جوهر نامه گزارشگر ویژه حقوق بشر  و گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد در محکومیت اعدام های جمعی اخیر خشک نشده است ، رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  به اعدام های جمعی و مخفیانه خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که در مقابل سونامی اعتراضات معلمین ، کارگران و مردم ایران قرار گرفته است و جرقه های آن را در شهر مهاباد به عیان دید ، برای ایجاد رعب  و وحشت در جامعه و نجات رژیم خویش که بر مبنای اعدام و سرکوب در ایران و ترور ، مداخله جویی و آتش افروزی در منطقه و جهان است  به اعدام های جنون آمیز و گسترده روی آورده است و از این طریق می خواهد صدای حق طلبانه اقشار مختلف  مردم ایران را خاموش نماید.