انتقال ۳ زندانی سیاسی به بند سپاه زندان گوهردشت کرج

0
330

روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه حوالی ساعت ۱۳:۳۰زندانبانان  ولی فقیه آخوند علی خامنه ای زندانیان سیاسی سعید ماسوری، افشین بایمانی، جعفر اقدامی را از بند ۴ سالن ۱۲ زندانیان سیاسی خارج و به بند اطلاعات موسوم به بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل کردند.لازم به ذکر است که زندانیان سیاسی در این بند در سلولهای انفرادی و تحت بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند.

مدتی است که فشارها  بر زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج ، اوین و دیگر زندانهای کشور از جمله کارون اهواز، کردستان و سیستان و بلوچستان افزایش چشمگیری داشته است و زندانیان سیاسی به ناچار برای رساندن صدای خود دست به اعتصاب غذا می زنند .

 به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛همزمان نیز وکیل زندانی محمد سیف زاده بدلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد و کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده پس از شکنجه در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج به منظور افزایش فشارها او را به بند ۱ معروف به بند اشرار منتقل کرده اند.