انتقال ۲ زن زندانی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام همزمان با حضور خانم موگرینی در تهران

0
138

روز سه شنبه ۶ مردادماه ۲ زن زندانی از بند ۱ و سالن مشاوره  زندان زندان قرچک ورامین به سلولهای انفرادی این زندان منتقل و قرار است از آنجا به سلولهای انفرادی زندان قزل حصارکرج جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شوند.

آنها به اتهام داشتن مواد مخدر بازداشت و به مدت ۳ الی ۴ سال در زندان قرچک ورامین که فاقد هر گونه امکانات اولیه انسانی است زندانی بودند.

اسامی این ۲ زن زندانی به قرار زیر می باشد :

۱ـ پریدخت مولایی فر ۴۳ ساله دارای ۱ فرزند از سالن مشاوره زندان قرچک ورامین. وی ۳ سال است که در زندان بسر می برد

۲ـ رحیمه رحیمی بیش از ۵۰ سال سن داشته از بند ۱ زندان قرچک ورامین. وی نیز ۴ سال است که در زندان بسر می برد.

 در حالی خانم موگرینی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روسری به سر که نماد سرکوب زنان در رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به ایران آمده است و با ظریف و سایر مقامات رژیم ولی فقیه ملاقات می کند و دستان آنها که آغشته به خون مردم ایران است را می فشارد که ۲ زن زندانی از قرچک ورامین جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلول انفرادی منتقل شده اند. خانم موگرینی ۲ اصل پایه ای مردم اروپا را زیر پا گذاشته است .۱ـ روسری به سر کردن که به آن اعتقادی ندارد و نماد سرکوب زنان در رژیم ولی فقیه است ۲ـ  مخالفت مردم اروپا با اعدامهای دسته جمعی  .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ رژیم ولی فقیه آخوندعلی خامنه ای اعدمهای جمعی و گسترده و لاینقطع را به منظورایجاد رعب و وحشت در جامعه به اجرا می گذارد و حضور خانم موگرینی در تهران را یک گردن کشی و تایید ضمنی برای جنایتهای خود می بیند لذا فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران برای حفظ اصول پایه ای مردم  اروپا اعلام می دارد که خانم موگرینی باید در کنفرانس مطبوعاتی خود اعدامهای گسترده توسط رژیم ولی فقیه را محکوم کند .