انتقال یک زندانی به سلولهای انفرادی زندان زاهدان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام

0
163

بنابه گزارشات رسیده حداقل ۱ زندانی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل گردید.

روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه زندانی رسول فخیری حدودا ۵۰ ساله از بند ۷ به سلولهای انفرادی بند قرنطینه جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام منتقل گردید. او نزدیک به ۳ سال است که در زندان مرکزی زاهدان زندانی است.

از طرفی دیگر گزارشهای تایید نشده حاکی از آن است که ۳ زندانی که متهم به، به هلاکت رساندن دادستان زابل هستند از سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شده اند.

هنوز نام و مشخصات این ۳ زندانی نامشخص می باشد و بازجویان وزارت اطلاعات مانع هرگونه تماس آنها با سایر زندانیان سیاسی هستند.مخفی نگه داشتن این مسئله و از آنجایی که این ۳ زندانی حتی از داشتن وکیل شخصی محروم می باشند و پروسه به اصطلاح قضایی آنها توسط بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفته است ابهامات زیادی را ایجاد کرده است .

ولی گزارشها حاکی از آن است که آنها در سلولهای انفرادی زندان زاهدان نگهداری می شوند.

نارضایتی عمومی مردم در آستانه انفجار قرار دارد و رژیم ولی فقیه برای ایجاد فضای رعب و وحشت موج جدید اعدام ها را آغاز کرده است.سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های جمعی و سرکوب خونین مردم ایران توسط شخص آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعیین می شود. آخوند صادق لاریجانی ، آخوند محمود علوی و سایر آخوندهای همدست وی مجریان این سیاستهای قرون وسطایی و ضد بشری هستند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، موج جدید اعدام که یا در زندانهای مختلف ایران به اجرا در آمده است و یا زندانیان در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به موج جدید اعدام در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه بین المللی کیفری است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۹ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۱۷ آوریل ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل