انتقال یک زندانی به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج

0
185

بنابه گزارشات رسیده یکی از زندانیان بند ۴ زندان گوهردشت کرج به سلول انفرادی منتقل گردید.

روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه  زندانی شهرام پور منصوری  به منظور پیگیری درمانش به زندانبانان ولی فقیه مراجعه نمود اما زندانبانان ولی فقیه بجای گوش فرا دادن به حرفهای این زندانی و درمان وی، او را به سلولهای انفرادی منتقل نمودند.

در حال حاضر زندانیان سیاسی افشین بایمانی و ارژنگ داودی در سلولهای انفرادی شکنجه گاه وزارت اطلاعات زندان گوهردشت کرج بسر می برند.

زندانی شهرام پورمنصوری ۱۴ سال پیش  برای فرار از جهنم ولی فقیه و پناه بردن به جهان آزاد سعی در به کنترل  در آوردن هواپیمایی بود که در آن قرار داشت اما توسط پاسداران ولی فقیه دستگیر و از آن زمان تاکنون همچنان در زندان بدون درمان و در شرایط قرون وسطایی  نگهداری می شود. زندانبان ولی فقیه به این هم اکتفا نمی کنند بلکه هر از چند گاهی او را به سلول انفرادی منتقل می کنند و مورد اذیت و آزار و شکنجه های روحی و جسمی قرار می دهند.