انتقال گروهی زندانیان زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام

0
123

بنابه گزارشات رسیده صبح امروز گروهی از زندانیان زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام انتقال یافتند.

روز سه شنبه ۲ مهرماه گروهی از زندانیان زندان گوهردشت کرج از بندهای مختلف جهت اجرای حکم جنایتکارانه اعدام به سلولهای انفرادی بند ۵ انتقال یافتند . نام یکی از این زندانیان لطف الله فرامرزی ۴۸ ساله و نزدیک به ۴ سال است که در زندان بسر می برد وی از سالن ۸ بند ۳ به سلولهای انفرادی انتقال یافت.  این زندانی سه شنبه هفته گذشته همراه با ۳ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی انتقال یافته بود اما اعدام وی در آخرین لحظه متوقف و سه زندانی دیگر چهارشنبه گذشته به دار آویخته شدند.

همزمان که حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شده و با فریبکاری قصد دارد دستان خونین خود و رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را پنهان نماید و با دستان خونین خود با دبیر کل سازمان ملل و احتمالا اوباما رئیس جمهور امریکا دست بدهد، همچنان موج اعدامها در زندانها با شدت غیر قابل تصوری ادامه دارد.

لذا سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان باید با قاطعیت ، رژیم ولی فقیه را تحت فشار قرار داده تا به اعدام های گروهی و سرکوب خونین مردم ایران پایان دهد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران؛ موج جدید اعدام ها در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از سازمان ملل متحد و سایر کشورهای حاضر در این مجمع عمومی خواستار طرد قاتلین مردم ایران است و همچنین خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت آنها به دادگاه های جنایی بین المللی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد