انتقال و تحت فشارهای غیر انسانی قرار دادن شهرام پورمنصوری در زندان گوهردشت کرج

0
177

زندانی  شهرام پورمنصوری ۳۶ ساله  که در سالن زندانیان سیاسی زندانی می باشد بدون هیچ دلیلی او را به منظور اذیت و آزار  و تحت فشار قرار دادن به سالن ۲۰ بند ۷ زندان گوهردشت کرج منتقل کردند .

زندانیان این بند اکثرا معتاد هستند و  متادون مصرف می کنند. در اثر سیاستهای ویرانگر زندانبانان ولی فقیه  بصورت گسترده متادون در اختیار زندانیان قرار داده می شود  و حتی بهداری زندان متادون را به عنوان داروی آرام بخش  تجویز می کند  و از طرفی دیگر زندانیان  به منظور فرار از  فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی در زندان به ناچار به مصرف مواد مخدر روی می آورند.

اکثر این زندانیان معتاد هستند و این مسئله فشار مضاعفی بر این  زندانی است .

فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی توسط قبادی معاون رئیس زندان مردانی بر زندانی شهرام پورمنصوری وارد می شود

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانی شهرام پورمنصوری علیه این فشارها و رفتارهای غیر انسانی اعتراض نموده است اما قبادی معاون رئیس زندان خطاب به این زندانی گفته است :«برو خودکشی کن، برو اعتصاب کن»