انتقال نه زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی بندرعباس

0
129

بنا به گزارش دریافتی ازفعالین حقوق بشر و دموکراسی ، روز شنبه ۲ اسفند ماه ۹ زندانی از بندهای مختلف زندان مرکزی بندرعباس جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند سنین زندانیان بین ۲۸ الی ۶۱ سال ذکر شده است.
اسامی تعدادی از این زندانیان به قرار زیر می باشد :
علیرضا رزمی
سجاد قوچان ترک
علی غلامی
کاظم یزدانی دوبرون ۶۱ ساله
موسی نیکوزاد ۲۸ ساله
قاسم مرادی
این ۹ زندانی قرار بود ساعت ۰۵:۰۰ صبح روز یکشنبه به دار آویخته شوند که تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت این نه زندانی اطلاعاتی در دست نیست.