انتقال مجدد کسری نوری به زندان نظام شیراز

0
594

کسری نوری مجددا از زندان عادل آباد به زندان نظام شیراز منتقل شد.

کسری نوری٬ فعال حقوق دراویش صبح روز شنبه مجددا از زندان عادل آباد به زندان نظام شیراز برگردانده شد.

این درویش زندانی، در ماه گذشته با وجود اینکه پیش از این قاضی پرونده، محل گذراندن دوره محکومیت وی را زندان تعیین کرده بود، به زندان عادل آباد منتقل شد.

گفتنی است وی در این مدت حتی از حق ملاقات با خانواده خود نیز برخوردار نبود.

به گزارش مجذوبان نور؛ به گزارش مجذوبان نور؛ کسری نوری، فعال حقوق دراویش در دادگاه عمومی شیراز به یک سال حبس تعلیقی و در دادگاه انقلاب شیراز به چهارسال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.