انتقال مجدد زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی به سلولهای انفرادی

0
182

بنابه گزارشات رسیده  زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی پس از ۵ روز اعتصاب غذا و نگهداری در سلولهای انفرادی زندان ندامتگاه کرج برای ۲ ساعت به بند عمومی بازگردانده شد ولی مجددا به سلولهای انفرادی منتقل گردید .

روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه زندانی سیاسی علی معزی پس از ۵ روز اعتصاب غذا در حمایت از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به بند عمومی بازگردانده شد. در طی اعتصاب غذا وضعیت جسمی او وخیم شده بود که بازجویان وزارت اطلاعات ناچار به انتقال وی به بهداری زندان برای لحظاتی کوتاه شدند ولی مجددا به سلولهای انفرادی بازگردانده شد.

زندانی سیاسی علی معزی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ می باشد که در اثر شکنجه های وحشیانه آن دوران دچار بیماریهای حاد کلیوی است که به سرطان تبدیل شده است .

او در حال درمان بیماری سرطان خود بود که با یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و پس از مدتها بازداشت در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین به بند ۳۵۰ منتقل گردید و به ۱ سال زندان محکوم شد ولی علیرغم پایان یافتن محکومیتش به زندان ندامتگاه کرج منتقل و همچنان در بازداشت بدون درمان بسر می برد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال مجدد زندانی سیاسی دهه ۶۰ به سلولهای انفرادی در حالیکه از بیماری سرطان رنج می برد و در شرایط حاد جسمی است را محکوم می کند و مسئولیت جان وی را به عهده شخص آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم می داند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۷ اردیبهشت ۹۳ برابر با ۰۷ می ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل