انتقال صالح الدین مرادى از دادگاه کوار به زندان عادل آباد

0
245

صالح الدین مرادى، فعال حقوق دراویش گنابادى که زیر نظر ماموران امنیتى از بازداشتگاه پلاک ١٠٠ شیراز به دادسراى کوار اعزام شده بود، در پى امتناع از تودیع قرار کفالت، به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

این درویش گنابادى قریب به بیست روز پیش، به بهانه اجراى حکم دو سال تبعید و سی ضربه شلاق بازداشت شده بود، اما به رغم اظهارات خلاف واقع ماموران امنیتى، در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ١٠٠ محبوس و به مدت ٢٠ روز بازجویی شد.

ماموران امنیتى در ‌‌نهایت به این درویش گنابادى اعلام کردند در صورت تودیع قرار کفالت – فیش حقوقى- روزهاى تعطیلات نوروزى را آزاد خواهد بود، اما وى از تودیع کفالت امتناع کرده و به زندان عادل آباد منتقل شد.

همسر این فعال حقوق پیروان طریقت نعمت اللهى گنابادى، از تشکیل پرونده اى جدید براى وى خبر داده و از محتواى پرونده و دلایل بازداشت آقاى مرادى اظهار بی‌اطلاعى کرده بود.

گفتنى است صالح الدین مرادى در حالى به زندان عادل آباد منتقل شده است که حکم دو سال تبعید او از سوى دادگاه کوار لازم الاجرا اعلام شده و حکم دیگرى که از سوى دادگاه انقلاب شیراز براى وى صادر شده، به دادکاه تجدیدنظر رفته است.

این سومین پرونده اى است که در ارتباط با غائله آفرینى قشریون علیه دراویش گنابادى منطقه کوار براى آقاى مرادى تشکیل شده است.

آقاى مرادى در دوره اول حبس بدون تشکیل دادگاه خود در زندان عادل آباد شیراز، همراه با کسرى نورى، دیگر درویش زندانى، از چهار آخوند عامل حادثه سال ١٣٩٠ شهرستان کوار به دادگاه شکایت کرده بود، شکایتى که تهدیدهاى جانى و روانى بسیارى براى وى در پى داشت.