انتقال زندانی سیاسی علیرضا رسولی در یازدهمین روز اعتصاب غذا به سلول انفرادی

0
164

روز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه  زندانی سیاسی علیرضا رسولی که یازدهمین روز اعتصاب غذای خود را سپری می کرد  از بند عمومی فراخوانده شد و به نقطه نامعلومی منتقل گردید بعضی از گزارشها حاکی از آن است که او را به سلولهای انفرادی منتقل نموده اند.او به دستور بازجویان وزارت اطلاعات که بطور مستمر وی و خانواده اش را تحت فشار ، اذیت و آزار و تهدید قرار داده و از درمان وی ممانعت به عمل می آورند به سلولهای انفرادی منتقل شده است.

بازجویان وزارت اطلاعات نه تنها قصد درمان وی را ندارند بلکه او را تهدید نموده اند که پرونده جدیدی علیه او خواهند گشود.

او در حالی به سلول انفرادی منتقل گردید که از بیماری سرطان  لگن شدیدا رنج می برد و هر گونه شکنجه جسمی و روحی می تواند جان وی را با خطر جدی مواجه نماید

زندانی سیاسی علیرضا رسولی ۱۱ روز پیش در اعتراض به عدم درمان  و فشارهای غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات وادار به اعتصاب غذا گردید.

از طرفی دیگر زندانیان سیاسی زندان مهاباد به بازجویان وزارت اطلاعات هشدار دادند که در صورت عدم بازگرداندن همبندشان به بند عمومی در روزهای آینده  به اعتراضات گسترده دست خواهند زد و از تمامی مردم ایران و بخصوص از هموطنان کرد خواهان حمایت از فرزندان زندانی سیاسی خویش هستند.

پیش از این زندانی سیاسی علیرضا رسولی در اعتراض به عدم درمان بیماری سرطان ۲ بار دست به اعتصاب غذا زده بود .بار دوم اعتصاب غذای وی به مدت ۴۹ روز به طول انجامید و با وعده اینکه او را درمان خواهند کرد به اعتصاب غذای خود پایان داد اما بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه او را به زندان مهاباد تبعید و همچنان او را بدون درمان  به حال خود رها کرده  و بطوردائم  تحت فشارها ، اذیت و آزار قرار می دهند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی علیرضا رسولی بدلیل تحصن در مقابل اداره آموزش و پرورش به دنبال آتش سوزی در مدرسه شین آباد بازداشت و به ۳ سال و نیم حبس محکوم شد و در طی این مدت با وجود بیماری سرطان در زندانهای ارومیه و مهاباد تحت فشار و بدون هر گونه درمان بوده است.