انتقال زندانی سیاسی دهه ۶۰ با وضعیت حاد جسمی به شکنجه گاه وزارت اطلاعات

0
110

روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه  حوالی ساعت ۱۲:۰۰ زندانی سیاسی علی معزی را از بند خویش خارج نمودند  و به نقطه نامعلومی بیرون از زندان منتقل کردند. به احتمال زیاد  بازجویان وزارت اطلاعات او را به یکی از شکنجه گاه های خود منتقل نموده اند. معمولا زندانیان سیاسی که از بند عمومی به شکنجه گاه های وزارت اطلاعات منتقل می شوند مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند.

 بازجویان وزارت اطلاعات در حالی این زندانی سیاسی را به شکنجه گاه های خود منتقل می کنند که او روز سه شنبه ۸ مهرماه در اثر حاد شدن وضعیت و شرایط جسمی اش به بیمارستان مدنی رجایی شهر با دست بند و پابند  منتقل کرده بودند. او در طی مدتی که در بیمارستان بود با پابند و دست بند به تخت بیمارستان بسته شده بود.

زندانی سیاسی علی معزی  علاوه بر بیماریهای قبلی ، دچار انسداد روده شده بود و بنابه گفته پزشکان بیمارستان نیاز مبرم به عمل جراحی دارد اما با سرم و مسکن بطور موقت وی را درمان نمودند و قرار شد که عمل جراحی وی روز سه شنبه ۲۲ مهرماه به اجرا گذاشته شود وضعیت و شرایط جسمی این زندانی سیاسی دهه ۶۰ به غایت حاد می باشد و جان وی در معرض خطر جدی قرار دارد.

زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در اثر شکنجه های طاقت فرسا و قرون وسطایی دهه ۶۰ از بیماری کلیوی و سایر بیماریها رنج می برد و قبل از آخرین دستگیری، او تحت درمان پزشکان متخصص جهت درمان سرطان پروستات قرار داشت، که وی را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل کردند و از آن زمان تاکنون بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان این زندانی سیاسی هستند.

یکی از شیوه های قرون وسطایی  و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی ، عدم درمان آنها است و در واقع شیوه زجرکش کردن آنها را بکار می برند که تا به حال چندین زندانی سیاسی بدین طریق به قتل رسانده شده اند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، انتقال  زندانی سیاسی علی معزی به شکنجه گاه وزارت اطلاعات در حالی که  وضعیت  جسمی وی حاد می باشد  وپزشکان  با توافق زندان  زمان انجام عمل جراحی وی  را برای فردا برنامه ریزی کرده بودند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی  برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۱ مهرماه۱۳۹۳ برابر با۱۳ اکتبر ۲۰۱۴