انتقال زندانی سیاسی ایرج محمدی به سلولهای انفرادی و اعتصاب غذا وی

0
163

بنابه گزارشات رسیده زندانی سیاسی ایرج محمدی تحت عنوان انتقال به بیمارستان از سلول خود خارج گردید ولی بجای انتقال به بیمارستان وی را به سلول انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان منتقل کردند. او در اعتراض به این عمل ضد بشری از لحظه ورود به سلول انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نمود.

زندانی سیاسی ایرج محمدی که در اثر شکنجه های وحشیانه بازجویان اطلاعات سپاه دچار بیماری حاد عصبی است ،روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه به وی اعلام گردید که قصد دارند او را به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل کنند.ولی هنگامی که به قسمت اعزام زندان برده شد پاسداربندها قصد داشتند که به وی پابند و دست بند بزنند که با اعتراض این زندانی سیاسی مواجه شدند.

بدستور خسروی رئیس زندان مرکزی زاهدان و غلامی رئیس اطلاعات زندان و از شکنجه گران این زندان وی را به جای انتقال به بیمارستان به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل کردند. بند قرنطینه دارای شرایط وحشتناک و قرون وسطایی است و زندانیان در این بند تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرند.

زندانی سیاسی ایرج محمدی در اعتراض به انتقال خود به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان اقدام به اعتصاب غذا نمود وی در سومین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد .غلامی برای تشدید فشار بر این زندانی قرصهای اعصاب این زندانی را قطع کرده است.

در حال زندانی سیاسی ارژنگ داوی در زندان بندر عباس، زندانی سیاسی علی مرادی در زندان میناب ،شش زندانی عقیدتی هموطنان اهل سنت در زندان قزل حصار در اعتصاب غذا بسر می برند.

مسئولیت جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب غذا کننده در زندانهای مختلف ایران به عهده شخص آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم می باشد.چونکه او سیاست سرکوب زندانیان سیاسی را در ایران تعیین می کند

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانی سیاسی ایرج محمدی ،بجای بیمارستان و درمان وی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان و قطع داروی وی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲ آذر۹۲ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل