انتقال زندانیان محکوم به اعدام به زندانی دیگر و مورد شکنجه غیر انسانی قرار دادن آنها

0
817

بنابه گزارشات رسیده انتقال ۳۲ زندانی از واحد ۲ زندان قزل حصار کرج که اکثرا در آستانه اجرای حکم اعدام هستند  به زندانی موسوم به زندان تهران بزرگ و شکنجه وحشیانه  آنها توسط زندانبانان ولی فقیه در بدو ورود به این زندان.

روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه حدود ۳۲ زندانی از سالن ۲ واحد۲ زندان قزل حصار کرج که اکثر آنها در آستانه اجرای حکم اعدام هستند  به زندان جدیدی به نام زندان تهران بزرگ واقع در حسن آباد تهران منتقل شدند این زندانیان به تیپ ۱ این زندان و سالنهای مختلف منتقل شدند . این زندانیان در اعتراضات  و اعتصاب غذا علیه اعدام در زندان قزل حصار کرج شرکت داشتند . زندانبانان ولی فقیه  برای ایجاد جو رعب و وحشت و از هم پاشیدن کانون اعتراضات علیه اعدام و ادامه سیاست سرکوب و اعدام در این زندان اقدام به انتقال آنها نمودند.

زندانیان که با شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی  زندان جدید مواجه شدند دست به اعتراض زدند.زندانبانان برای خاموش کردن اعتراضات این زندانیان یکی از زندانیان به نام جواد جهانی را فلک کردند و برای مدت طولانی وی را آماج ضربات کابل قرار دادند.

این زندانی  دانشجو و متولد سال ۱۳۶۸ می باشد و ۴سال و نیم پیش همراه با برادرش عابدین جهانی و یکی از دوستانشان به نام حسن کرم علی دستگیر  و علیرغم گذشت ۴ سال و نیم زندان هنوز در حالت بلاتکلیفی بسر می برند. آنها به اتهام واهی مواد مخدر دستگیر شده اند . اما نه از آنها مواد مخدری کشف شده است و نه هیچ مدرکی دال بر مرتبط بودن آنها با مواد مخدر وجود  دارد و علیرغم  چندین بار دادگاهی شدن به دلیل نبود هیچ مدرکی قادر به صدور حکم علیه آنها نیستند.

 پاسداربندی هایی  که این زندانی را مورد شکنجه قرار دادند به نام های رجب زاده و نوروزی می باشند .

از طرفی دیگر چند هفته پیش هنگامی که زندانیان قزل حصار در اعتراض به ادامه اعدام ها در این زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند ۲۱ نفر از زندانیان سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار که همگی در آستانه اعدام بودند را به سلولهای  انفرادی بند ۵ زندان گوهردشت کرج منتقل کردند و از آن زمان تاکنون از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست نیست.

اکثر این زندانیان در آستانه اعدام هستند و خطر جدی وجود دارد که آنها بطور مخفیانه در محلهای جدید اعدام شوند. رژیم ولی فقیه در هفته های اخیر دست به اعدامهای مخفیانه گسترده در زندانهای مختلف ایران زده است.

لازم به یاد آوری است زندان تهران بزرگ در حسن آباد واقع است ویکی از بزرگترین زندانها می باشد . در حال حاضر  ۲ تیپ این زندان به نامهای تیپ ۱ و تیپ ۲ راه اندازی شده است. هر تیپ آن از ۱۰ سالن تشکیل شده است و هر سالن چندین سلول را شامل می شود .ساخت این زندان هنوز پایان نیافته است و زندانیان در شرایط بسا بدتر از زندان قزل حصار کرج بسر می برند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، انتقال زندانیان در آستانه اعدام  به این زندان که دارای شرایط غیر انسانی است و مورد شکنجه قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۲ دی۱۳۹۳ برابر با۲ ژانویه ۲۰۱۵