انتقال دو درویش زندانی از رجایی شهر به بند زندانیان عادی اوین

0
153

فرشید یداللهی و رضا انتصاری از دراویش زندانی محبوس در رجایی شهر طی روزهای گذشته جداگانه از زندان رجایی شهر به بند زندانیان عادی اوین منتقل شدند.

 رضا انتصاری و فرشید یداللهی از دراویش زندانی تبعید شده به زندان رجایی شهر کرج، به فاصله دو روز به صورت جداگانه به بندهایی از زندان اوین که به زندانیان عادی اختصاص دارند اعزام شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور،به این دو درویش گفته شده که این اقدام بر اساس دستور مقام قضایی انجام شده است. فرشید یداللهی وکیل زندانی دراویش گنابادی هم اکنون در سالن ۶ بند ۷ و رضا انتصاری در سالن ۷ بند ۸ به سر می‌برد.

این اقدام ناگهانی در حالی انجام شد که طبق آیین نامه سازمان زندان‌ها مبنی بر لزوم تفکیک زندانیان بر اساس جرایم ایجاب می‌کند که دراویش در بند زندانیان عقیدتی سیاسی نگه داری شوند.